Hurrengo Ekipamendu Komunitariorako Lurzatiari Dagokiona: “Jesusen Bihotza Adinduen Egoitza”

(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)

A DOKUMENTUA. MEMORIA pdf
1.AURRERAKINAK
1.1. “Jesusen Bihotza Adinduen Egoitza” Udal Patronatuaren eskaera
1.2. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 4. Aldaketa formulatzen hasteko alkatetza ebazpena
1.3. HAPOren 4. Aldaketa formulatzen hasteko justifikazioa
2. HIRIGINTZA INFORMAZIOA
2.1. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra
2.2. Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa Puntualak
2.3. Errenteriako Udaleko hirigintza planeamenduaren Aholku Batzordea
2.4. Esku-hartze Erregimena
2.5. Lurraldearen ezaugarri naturalak
2.6. Biztanleria
2.7. Lehendik dauden eraikuntza, erabilera eta azpiegiturak
3. LURZORUAREN JABETZA-AZTERKETA
4. HAPOren 4. ALDAKETA PUNTUALAREN JUSTIFIKAZIOA, EGOKITASUNA ETA AUKERA
5. HAPOren 4. ALDAKETA PUNTUALAREN IRIZPIDE, HELBURU ETA IRTENBIDEAK
5.1. Irizpideak
5.2. Helburuak
5.3. Irtenbide Orokorrak
6. GARAPENA ETA KUDEAKETA
7. HAPOren 4. ALDAKETA ERATZEKO DOKUMENTUAK
8. HAPOren 4. ALDAKETA ONARTZEAREN ONDORIOAK