Hurrengo ekipamendu komunitariorako lurzatiari dagokiona: “jesusen bihotza adinduen egoitza”

(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)

CAP DOKUMENTUA pdf