Hirigintza

Zakurren Edukitza eta Zaintzari buruzko Ordenantza

Errenteriako Udalerrian Hileta Zibilak eta Bestelako Ekitaldi, Agur edo Omenaldiak Egiteko Ordenantza

Errenteriako Aisialdi Alternatiborako Lokalak Arautzen Dituen Udal Ordenantza

Salmenta Ibiltaria Arautzeko Ordenantza

Taberna, Kafetegi, Diskoteka, Bingo, Jolas Areto eta Antzekoen Udal Odenantza arautzailea

Telekomunikazio Sareetako Instalazio Irrati-Elektrikoen Ordenantza

Udal Etxebizitza Tasatuak Arautzen Dituen Udal ordenantza

Terrazak eta Mahaitxoak Jartzeko Udal Ordenantza

Udal hilerriko Erregimen eta Funtzionamendua

Bizitegitarako Hiri Lurreko Hainbat Esparru Finkatuetan Kokatzen Diren Lokaletan Hirugarren Sektoreko Erabileratik Bizitegi Erabilerarako Aldaketa Egiteko Jardunak Arautzen Dituen Ordenantza

Toki eta Bide Publikoetako Publizitateari Buruzko Udal Ordenantza Erregulatzailea

Zarata eta Bibrazioen Udal Ordenantza

 

Kontratazioa eta Ondarea

Elkarte eta Erakundeek udal lokalak erabiltzeko lagapenak arautzeko Ordenantza20

Errenteriako Baratza sozial eta ekologikoak adjudikatzeko eta kudeatzeko udal araudi erregulatzailea.

Informazio Gizartea eta Herritarren Partehartzea

ZU! Zure Udala zerbitzua arautzen duen ordenantza

Ingurumena

Errenteriako Etxeko eta Merkataritzako Hondakinen Udal-Ordenantza

Udaltzaingoa

Segurtasun-Protokoloa/San Joan Suak

Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua

Auto-taxi zerbitzuaren udal ordenantza

Trafikoko Udal Ordenantza

Kontuhartzailetza

Errenteriako Udalean diru-laguntzak ematea arautzeko udal Ordenantza

Idazkaritza

Errenteriako Udalak ohoreak eta goraipamenak emateko Ordenantza

Herriko jaietan omenaldi sariak emateari buruzko ordenantza arautzailea

Elkarteen Udal Erregistroa arautuko duen Erregelamendua

Gizarte Zerbitzuak

Ezintzasunak dituzten pertsonentzako Aparkaleku Txartela arautzen duen Udal Ordenantza

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua arautzen duen udal arautegia

Udal hizkuntza politika

Errenteriako Udalean euskararen erabilera normalizatu eta sustatzeko Udal Ordenantza

Gazteria

Gazteentzako etxebizitza komunitarioak arautzen dituen Ordenantza