Erakustaldi publikoa

Epe barruko iragarkiak:

 • Udal Tokiko Batzarrak, 2023ko abenduaren 20an eginiko ohiko bilkuran emandako hasireako onarpena, LURGARDEN SL-ek sustatutako “C.01.UE.07- MADALEN KALEA 24-26 ERRENTERIA EGIKARITZE-UNITATEAREN xehetasun-azterlana”ri.

 


Epea gaindituriko iragarkiak:

 • 2024ko AURREKONTUAK
  • Informazio publikoaren EPEA: 2023/12/13tik 2024/01/04arte (biak barne)
  • 2024ko aurrekontua
 • 2023SKAL0010 KREDITU ALDAKETA: KREDITU TRANSFERENTZIA 2023KALD0014 eta KREDITU GEHIGARRIA:2023KALD0015
    • Informazio publikoaren EPEA: 2023/12/5etik 2023/12/28arte (biak barne)
    • Ebazpena
    • Iragarkia
 • KALEKO SALMENTA IBILTARIA ARAUTZEKO ORDENANTZA BERRIKUSTEKO PROIEKTUA
 • KREDITU ALDAKETA: KONPROMISO KREDITUA: 2023KALD0012
 • Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan, bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularretan doako laguntzailearen figura izateko erregelamenduaren aldaketa
 • Herriko jaietan omenaldi sariak emateari buruzko ordenantza arautzailea
 • Gamongoa 56 Sektoreko Urbanizazio Jarduketa Programaren lehen aldaketa. Hasierako onarpena (2021HPAU0002)
  • OHARRA: Iragarkia aurkitu gabeko interesdunei jakinarazteko prozeduran (2021HPAU0002).
  • Alegazioak aurkezteko epea (20 egun): 2023ko abuztuaren 1etik abuztuaren 29ra