Hirigintza-garapenerako planeamendua

Gipuzkoako hirigintzako plangintzaren erregistrora sarbidea
Planeamendua Data Inskripzio zenbakia GHE Dokumentuak
ESNABIDE 32 SEKTOREKO A-1, B-1 ETA B-2 LURZATIEN XEHETASUN AZTERLANA. (ERRENTERIA) 2020-08-17 1192 GHE: 1192 Erlazionatutako dokumentuak
EGIBURUBERRI 60 SEKTOREAREN Z-4 ZONAKO Z-4.3 LURSAILARI DAGOKION XEHETASUN AZTERLANA. (ERRENTERIA) 2019-11-13 1146 GHE: 1146 Erlazionatutako dokumentuak
14/10 EU: MIGUEL ALDUNTZIN KALEA 7 ZK. ETA GARAJEA UNITATEAREN XEHETASUN AZTERLANA. (ERRENTERIA) 2019-07-01 1128 GHE: 1128 Erlazionatutako dokumentuak
07/02 ALABERGAKO IBRRA ESKU-HARTZE UNITATEAREN HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN 2. ALDAKETA PUNTUALA. (ERRENTERIA) 2019-06-25 1126 GHE: 1126 Erlazionatutako dokumentuak
14/16 EU: PABLO IGLESIAS ETORBIDEA, 15 ZK. R. Mª AZKUE, 16 ZK. UNITATEAREN 1 BU BURUTZAPEN UNITATEAREN HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA. (ERRENTERIA) 2018-05-14 1042 GHE: 1042 Erlazionatutako dokumentuak
PASAIAKO PORTUKO ZERBITZUGUNEAREN ANTOLAKETARAKO PLAN BEREZIAREN BERRIKUZPENA. (ERRENTERIA) 2018-04-18 1034 GHE: 1034 Erlazionatutako dokumentuak
MASTI LOIDI KALEA 10.EKO M-9 PARTZELAN LERROKADURAK ALDATZEKO XEHETASUN AZTERLANA. (ERRENTERIA) 2017-04-04 963 GHE: 963 Erlazionatutako dokumentuak
GURE KABIYA 09/07 EU.KO XEHETASUN AZTERKETAREN ALDAKETA. (ERRENTERIA) 2016-12-07 935 GHE: 935 Erlazionatutako dokumentuak
29/02 EU: ORBEGOZO EREMUAREN HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA. (ERRENTERIA) 2016-03-31 877 GHE: 877 Erlazionatutako dokumentuak
EGIBURU 28. AREAKO 6-7 EU ERAIKUNTZA UNITATEKO (ZAMALBIDE-TALDE) XEHETASUN AZTERKETAREN ALDAKETA. (ERRENTERIA) 2015-10-22 859 GHE: 859 Erlazionatutako dokumentuak
26. AREA; GERONTOLOGIKOA EREMUARI ETA LSEZ/5: ERABILERA DEFINITURIK GABEKO ZONA BABESTUAREN ZATI BATI DAGOKION HAPOREN ALDAKETA. (ERRENTERIA) 2013-08-20 709 GHE: 709 Erlazionatutako dokumentuak
TXIRRITA-MALEO 42 AREAKO I-1.1, I-1.2, I-1.3 ETA I-1.4 ZONETAKO XEHETASUN AZTERLANAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2012-11-14 651 GHE: 651 Erlazionatutako dokumentuak
“GAZTAÑO BERRI” 13/02 ESKU-HARTZE UNITATEKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2012-08-29 635 GHE: 635 Erlazionatutako dokumentuak
“PABLO IGLESIAS ETORBIDEA, 13 – R. Mª AZKUE, 14” 14/15 ESKU-HARTZE UNITATEKO 1. JARDUN UNITATEKO HIRI ANTOLAKETAKO PLAN BEREZIA (ERRENTERIA) 2012-07-19 626 GHE: 626 Erlazionatutako dokumentuak
ALABERGAKO IBARBIDEA 07/02 ESKU-HARTZE UNITATEAREN BARNE BERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA (ERRENTERIA) 2011-06-01 452 GHE: 452 Erlazionatutako dokumentuak
GAMONGOA 56. ALORREKO PLAN PARTZIALA (ERRENTERIA) 2011-06-01 442 GHE: 442 Erlazionatutako dokumentuak
“VAGUADA DE ALABERGA” 07/02 ESKU-HARTZE UNITATEKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2010-12-15 358 GHE: 358 Erlazionatutako dokumentuak
“ARRAMENDI” 36. ALORREKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2010-07-20 323 GHE: 323 Erlazionatutako dokumentuak
“AITZONDO BERRI” 12/05 ESKU-HARTZE UNITATEKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2010-07-16 320 GHE: 320 Erlazionatutako dokumentuak
“GURE KABIYA” 09/07 ESKU-HARTZE UNITATEKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2010-07-16 319 GHE: 319 Erlazionatutako dokumentuak
“GALTZARABORDA MENDEBALDEA” 10. AREAKO “FRONTOIA” 10/01 ESKU-HARTZE UNITATEKO XEHETASUN AZTERLANAREN ALDAKETA. (ERRENTERIA) 2010-03-11 298 GHE: 298 Erlazionatutako dokumentuak
“PERUTXENE/SAGASTI” 57. ALORRA 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKO HIRI ANTOLAKETAKO PLAN OROKORRAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2009-04-28 235 GHE: 235 Erlazionatutako dokumentuak
HIRIGUNE HISTORIKOA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIAREN B.0.2-KO 03 ETA 04 ESKU-HARTZE UNITATEETAKO XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2009-04-15 230 GHE: 230 Erlazionatutako dokumentuak
“GABIERROTA” 20. AREAKO EKIPAMENDURAKO LURZATIARI (JESUSEN BIHOTZA ZAHARREN EGOITZA) DAGOKION HIRI ANTOLAKETAKO PLAN OROKORRAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2009-04-15 229 GHE: 229 Erlazionatutako dokumentuak
“GALTZARABORDA MENDEBALDEA” 10. AREAKO “10/01 FRONTOIA” ESKU-HARTZE UNITATEKO XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2009-03-09 217 GHE: 217 Erlazionatutako dokumentuak
“EGIBURU” 28. AREAKO (ZAMALBIDE-TALDE) 6-7 ESKU-HARTZE UNITATEKO XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2009-02-18 211 GHE: 211 Erlazionatutako dokumentuak
“ERDIGUNEA” 14. AREAKO VITERI KALEKO 20 ZK-KO ORUBEAREN XEHETASUN AZTERKETA. (ERRENTERIA) 2009-02-18 210 GHE: 210 Erlazionatutako dokumentuak
ERRENTERIAKO EGIBURUBERRI PASEALEKUKO P-7 LURZATIAREN XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2009-01-21 197 GHE: 197 Erlazionatutako dokumentuak
“ANABITARTE BASERRIA” 45/01/02 ESKU-HARTZE UNITATEKO XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2008-05-19 123 GHE: 123 Erlazionatutako dokumentuak
“GURE KABIYA” 09/07 ESKU-HARTZE UNITATEKO XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2008-05-12 122 GHE: 122 Erlazionatutako dokumentuak
M. DE LEZO KALEKO 41.ZK-KO 12/02 ESKU-HARTZE UNITATEKO XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2008-05-12 121 GHE: 121 Erlazionatutako dokumentuak
"AITZONDO BERRI” 12/05 ESKU-HARTZE UNITATEKO XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2008-05-12 120 GHE: 120 Erlazionatutako dokumentuak
INSAUSTI ENEA 09/04 ESKU-HARTZE UNITATEKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA (ERRENTERIA) 2008-04-02 102 GHE: 102 Erlazionatutako dokumentuak
ALTZATE 16. AREAKO BARNE ERABERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA (ERRENTERIA) 2008-01-24 90 GHE: 090 Erlazionatutako dokumentuak
“ALTZATE AREA” UDALEZ GAINDIKO EREMUAREN PLAN BEREZIA (ERRENTERIA) 2007-10-11 65 GHE: 065 Erlazionatutako dokumentuak
MASTI-LOIDI 41. ALORREKO M-7 LURZATIAREN XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2007-09-07 58 GHE: 058 Erlazionatutako dokumentuak
ESNABIDE 32. ALORREKO A1, B1 ETA B2 LURZATIEI DAGOKIEN XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2007-09-07 57 GHE: 057 Erlazionatutako dokumentuak
HIRI ANTOLAKETAKO PLAN OROKORRAREN 2. ALDAKETA HONAKO ESKU-HARTZE UNITATEEI DAGOKIENA: 14/12: MIGUEL ALDUNCIN KALEA 1, 2, 3, 4 ETA 6 ZENBAKIAK; 14/15: PABLO IGLESIAS ETORBIDEA 13-R.M. DE AZKUE KALEA 14; 14/16: PABLO IGLESIAS ETORBIDEA 15 - R.M. DE AZKUE KALEA 16 ETA LAS AGUSTINAS 22. AREA. (ERRENTERIA) 2007-07-05 47 GHE: 047 Erlazionatutako dokumentuak
BELABARATZ 45/02 ESKU-HARTZE UNITATEKO PLAN BEREZIA (ERRENTERIA) 2007-06-15 44 GHE: 044 Erlazionatutako dokumentuak
ANABITARTE 45/01 ESKU-HARTZE UNITATEKO PLAN BEREZIA (ERRENTERIA) 2007-06-15 43 GHE: 043 Erlazionatutako dokumentuak
“EGIBURU” 28. AREAKO BARNE ERABERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA. (ERRENTERIA) 2007-05-17 32 GHE: 032 Erlazionatutako dokumentuak
GAZTANO BERRI 13.02 ESKU-HARTZE UNITATEKO 3/3 ETXEBIZITZA ERABILERARAKO LURZATIARI DAGOKION XEHETASUN AZTERKETA. (ERRENTERIA) 2007-03-22 24 GHE: 024 Erlazionatutako dokumentuak
LEKUONA 18. AREAKO BARNE ERABERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA. (ERRENTERIA) 2007-02-12 15 GHE: 015 Erlazionatutako dokumentuak
14/10 ESKU-HARTZE UNITATEKO (MIGUEL ALDINCIN KALEA 7, ETA GARAJEA) BARNE ERABERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA. (ERRENTERIA) 2007-01-16 10 GHE: 010 Erlazionatutako dokumentuak
14/14 ESKU-HARTZE UNITATEKO (ON BIDE-RESURRECCION MARIA DE AZKUE KALEA 13, 15 ETA 17) BARNE ERABERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA. (ERRENTERIA) 2007-01-16 9 GHE: 009 Erlazionatutako dokumentuak
ARANGUREN 24. AREAKO BARNE ERABERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA. (ERRENTERIA) 2007-01-16 8 GHE: 008 Erlazionatutako dokumentuak
ESNABIDE 32. ALORREKO EKTS/3 ETA EKTS/4 LURZATIEI DAGOKIEN XEHETASUN AZTERKETA (ERRENTERIA) 2007-01-05 7 GHE: 007 Erlazionatutako dokumentuak
SALVATORE 41/01 ESKU-HARTZE UNITATEKO XEHETASUN AZTERKETAREN 1. ALDAKETA. (ERRENTERIA) 2006-12-18 5 GHE: 005 Erlazionatutako dokumentuak
EGIBURUBERRI 60. ALORREKO PLANAREN Z-1 ZONAREN XEHETASUN AZTERKETAREN 1. ALDAKETA (ERRENTERIA) 2006-11-09 2 GHE: 002 Erlazionatutako dokumentuak