Hirigintza-garapenerako planeamendua

Eremuko jabekideek sustatutako Plan Berezi honek, helburu­tzat du par­tzela pribatua muga­tzea eta lurren nahitaezko lagapenak ezar­tzea bide publikoak eta zona berde eta espazio libreen erreserba hobe­tzeko; unitate horren urbanizazio-proiektuak xeda­tzea eta hiri-zerbi­tzuen azpiegitura orokorrek jarraitu beharreko irizpide orokorrak; eraikun­tzako probe­txa­mendua eta industria-par­tze­laren erabilera antola­tzea eta arau­tzea; behin-behineko egoera bat bil­tzen du jarduera badauden instalazioetan burutu ahal izateko.

14/16 EU: Pablo Iglesias etorbidea, 15 zk.-R.Maria Azkue, 16 zk. Unitatearen 1 BU Burutzapen Unitatearen Hiri Antolamendurako Plan Berezia (pdf)

 

Tramitazioaren egoera Behin-Betiko Onespena (Udalbatzarrak)
G.A.O-n ikusi Aldizkaria ikusi
G.A.O. publikazio data 2016/04/22 (75 zenbakia)
Behin betiko onespen data 2016/03/17 (Erabakia)
Instrumentua Hiri Antolamenduko Plan Berezia

 


Fitxategiak