Onarpen-data: 2022/07/07

Aldaketak: 2022/09/15

OGASUNA atalean, Ordenantza Fiskal progresiboen aipamena sartu da.

Tratamenduaren arduradunari buruzko informazioa

Erakundearen izena Errenteriako Udala
Helbidea Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria, Gipuzkoa
Telefonoa 943 44 96 00
helbide elektronikoa zu@errentaria.eus
Datu-babeserako ordezkaria dpo@errentaria.eus

Tratamenduen zerrenda

Informazio gizartea / Sociedad de la información

Erroldaren mantenua

Dokumentuen sarrera-erregistroa

Idazkaritza/Idazkaritza

Erroldaren estatistika

Dokumentuen irteera-erregistroa

Ezkontzak

Omenduak

Zinegotzien ondasun eta interesen erregistroa

Hautesle-errolda

Elkarteen erregistroa

Osoko bilkuretako aktak

Tecnologías de información y comunicación
(IKT) / Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT)

Erabiltzaileen kredentzialak

Aktiboen inbentarioa

Sarbide-txartelak

Intzidentzien kudeaketa

Udal-wifia

Giza Baliabideak

Izangaien kudeaketa

Langileen kudeaketa

Diziplinazko espedienteak

Prebentzio Zerbitzua

Istripuak

Zerbitzu medikoa

Prebentzioko prestakuntza-ikastaroak

Langilearen espedientea

Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa / Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa

Fakturazioa eta herritarren kobraketak

Zinegotzien ordainketak

Fidantzak itzultzea

Betearazpen-bideko bilketa

Errolda fiskalen kudeaketa

Eskriturak

Kontratazioa eta ondarea

Udal-ondarea

Ondare-erantzukizuneko erreklamazioak

Herritarrei egindako erreklamazioak

Azpikontratetako langileak

Hirigintza, Ingurumena eta zerbitzuak
Hiri mantentze lanak

Hirigintzako espedienteak

Hilerria

Hondakinak

Udaltzaingoa

Poliziaren interbentzioak

Zehapen-espedienteak

TAO

Galdutako gauzak

Bizikleten garajea

Ibilgailuen gordailua

Arriskutsuak izan daitezkeen zakurren lizentziak

Arma-lizentziak

Udaltzainen armak

Bideozaintza

Kultura

Lokalen erreserba

Kultura-txartela

Sarreren online salmenta

Liburutegia

Liburutegiko bazkideak

Agiritegia eta Argitalpenak / Artxiboa eta Argitalpenak

Espedienteen kontsulta

Argitalpenak

Aniztasuna Kultura

Bizikidetza eta integrazioa

Gizarte Zerbitzuak

Herritarrak laguntzeko zerbitzua

Haurrak

Igualdad

Jaietako erasoen salaketen arreta

Educación y Juventud / Educación y Juventud

Udalekuak, gaztelekuak eta ludoteka

Gazteentzako etxebizitza komunitarioak

Kirolak / Kirolak

Txapelketak

Kiroldegia

Tratamendu komunak / Tratamendu komunak

Dirulaguntzak eta laguntzak

Udal-jarduerak

Eskubideen arreta

Aholku-kontseiluak

Kontaktuak

Komunikazioak, informazioa eta berriak

Harremanetarako web-formularioa

Tratamendu-jardueren erregistroa - Informazio Gizartea

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.-Errolda mantentzea

1.1.- Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/85 Legearen 16. artikulua.

1.2- Tratamenduaren helburua

Udalerriko biztanleen udal erroldaren kudeaketa

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NANa, ohiko bizilekuaren helbidea, helbide elektronikoa, sexua, nazionalitatea, jaioterria eta jaioteguna.

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

1.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe

1.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Dokumentuen sarrera-erregistroa

2.1- Legitimazioa

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.

2.2- Tratamenduaren helburua

Dokumentuen sarrera-irteeren erregistroa kudeatzea, udaletik edo udalera.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak
Bestelako datuak: Sarrera- edo irteera-data, bidaltzailea, hartzailea, eskabideekin lotutako datuak

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio

2.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

 

Tratamendu-jardueren erregistroa - Idazkaritza

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Erroldaren estatistika

1.1.- Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/85 Legearen 16. artikulua.

1.2- Tratamenduaren helburua

Errolda-eskaerarekin lotutako dokumentazioa berrikustea (altak, bajak eta aldaketak)

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren beraren edo bere ordezkariaren bidez, EIN

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa.

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

1.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe
Lagapena: EIN, BOE eta GAO

1.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Dokumentuen irteera-erregistroa

2.1- Legitimazioa

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.

2.2- Tratamenduaren helburua

Irteten diren dokumentuen erregistroa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak
Bestelako datuak: Sarrera- edo irteera-data, bidaltzailea, hartzailea

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe

2.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

3.- Ezkontzak

3.1- Legitimazioa

Kode zibila.

3.2- Tratamenduaren helburua

Udalean egindako ezteien kudeaketa.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

3.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Ezkontideen izen-abizenak, ezkontideen NAN, lekukoen izen-abizenak, lekukoen NAN, ezkontza egiteko izendatutako zinegotziaren izen-abizenak.
Bestelako datuak: Ezkontza eguna, zinegotziaren esleipenaren dekretua

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: GAO (ezkontza egingo duen zinegotziaren esleipena).

3.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

4.- Omendutako pertsonak

4.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

4.2- Tratamenduaren helburua

Magdalenako jaietan omendutako pertsona edo entitateen kudeaketa.

4.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

4.4.- Datuen jatorria

Seme/alaba kutuntzat hartu diren pertsonen zerrenda

4.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Omenduaren izen-deiturak

4.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

4.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

4.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

4.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

5.- Zinegotzien ondasun eta interesen erregistroa

5.1- Legitimazioa

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.

5.2- Tratamenduaren helburua

Zinegotzien ondare edo interesen argitalpena.

5.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Zinegotziak

5.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean

5.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Zinegotziaren izen-deiturak
Bestelako datuak: Ondasun eta interesei buruzko datuak

5.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

5.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

5.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

5.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

6.- Hauteskunde-errolda

6.1- Legitimazioa

LOREGen 26. artikulua.

6.2- Tratamenduaren helburua

Hauteskunde-errolda eta mahaietako kideen zozketak kudeatzea.

6.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

6.4.- Datuen jatorria

Hauteskunde-errolda

6.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Hauteskunde-erroldan lortutako datuak

6.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

6.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
ET: Posta (jakinarazpenak emateko)

6.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

6.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

7.- Elkarteen erregistroa

7.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

7.2- Tratamenduaren helburua

Udalerriko auzo elkarte eta taldeen kudeaketa

7.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

7.4.- Datuen jatorria

Elkarteen ordezkaria

7.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Elkartearen ordezkariaren izen-deiturak
Bestelako datuak: Elkartearen eta haren kideen informazioa

7.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

7.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio

7.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

7.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

8.- Udalbatzetako bideo-aktak

8.1- Legitimazioa

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.

8.2- Tratamenduaren helburua

Udalaren osoko bilkuretako bideo grabazioen kudeaketa

8.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Zinegotziak eta herritarrak

8.4.- Datuen jatorria

Udaleko osoko bilkuretara joandako bideoak.

8.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, irudia, ahotsa.

8.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

8.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio

8.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa

8.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

 

Tratamendu-jardueren erregistroa - IKT

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Erabiltzaileen kredentzialak

1.1.- Legitimazioa

Langilearen eta Udalaren arteko lan-kontratua.

1.2- Tratamenduaren helburua

Udalaren informazio-sistemetara sartzeko erabiltzaile-kredentzialak kudeatzea.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak

1.4.- Datuen jatorria

Giza baliabideak.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, erabiltzaile-izena, pasahitza, helbide elektronikoa.

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

1.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Aktiboen inbentarioa

2.1- Legitimazioa

Langilearen eta Udalaren arteko lan-kontratua.

2.2- Tratamenduaren helburua

Aktiboen inbentarioa eta esleitu zaizkien pertsonak kudeatzea.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Eskatzailearen izen-deiturak, eskatzailearen helbide elektronikoa, langilearen izen-abizenak, langilearen erabiltzaile-izena, langilearen helbide elektronikoa, aktiboaren inbentario-zenbakia, aktiboaren IPa.

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

3.- Sarbide-txartelak

3.1- Legitimazioa

Langilearen eta Udalaren arteko lan-kontratua.

3.2- Tratamenduaren helburua

Langileen txartelen kudeaketa, sinadura elektronikoarekin eta ateak irekitzeko baimenekin.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

3.4.- Datuen jatorria

Giza baliabideak.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NANa, sinadura elektronikoa, lokaletan sartzeko baimenak.

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

Ziurtagiri digitala: Izenpe
Sarbideen kudeaketa: Salto

3.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

4.- Gorabeheren kudeaketa

4.1- Legitimazioa

4.2- Tratamenduaren helburua

Jakinarazitako gorabeheren kudeaketa.

4.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

4.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

4.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, erabiltzaile-izena, helbide elektronikoa.

4.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

4.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

4.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

4.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

5.- Udalaren WiFia

5.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

5.2- Tratamenduaren helburua

Udalaren WiFia erabiltzeko erabiltzaile-kontuen kudeaketa.

5.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

5.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

5.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, helbide elektronikoa
Bestelako datuak: Erabiltzaile-mota/sarbide murriztua

5.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

5.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

5.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

5.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Giza Baliabideak

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Hautagaien kudeaketa

1.1.- Legitimazioa

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.

1.2- Tratamenduaren helburua

Langileak hautatzea.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Oposiziogileak eta izangaiak.

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren beraren edo bere ordezkariaren bidez, lan-eskaintza publikoak edo lan-poltsak, beste administrazio batzuekiko hitzarmenak, Lanbide, beste administrazio batzuen zerrendak.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa, jaioteguna.
Datu akademiko eta profesionalak
Bestelako datuak: LEParen emaitza

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

1.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: GAO

1.8.- Kontserbatzeko epea

Betiko gordetzen dira (langileak hautatzeko espedienteak).

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Langileen kudeaketa

2.1- Legitimazioa

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
UDALHITZ Euskal toki-erakundeetako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa.

2.2- Tratamenduaren helburua

Udaleko langileen kudeaketa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa, jaioteguna.
Lanbideko eta laneko datuak: Maila, kategoria profesionala, langilearen historiala, bankuko kontu-zenbakia, Gizarte Segurantzako zenbakia, BGAEetarako ekarpenak, egindako ikastaroen ziurtagiriak, medikuaren bajak, absentzia justifikatuak, lizentziak, eszedentziak, lanaldia, afiliazio sindikala.

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: GSIN, Ogasuna.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Betiko grodetzen dira.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Arrisku Ertainerako Tratamenduen Arriskuen Azterketa dokumentuan zehaztutakoekin.

3.- Diziplina espedienteak

3.1- Legitimazioa

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

3.2- Tratamenduaren helburua

Udaleko langileentzako zehapen espedienteak kudeatzea.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

3.4.- Datuen jatorria

Arau-haustea egin duen langilearen arduraduna.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Laneko datuak: Lanpostua edo lan kategoria
Arau-hausteekin zerikusia duten bestelako datuak

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

3.8.- Kontserbatzeko epea

Betiko gordetzen dira (espediente pertsonalaren barruan).

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Arrisku Ertainerako Tratamenduen Arriskuen Azterketa dokumentuan zehaztutakoekin.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Ogasuna

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Fakturazioa eta herritarrentzako kobrantzak

1.1.- Legitimazioa

2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Tokiko Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bategina onartzen duena. Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren arrazionalizazio eta Iraunkortasun neurriak aplikatzerakoan foru-berezitasunari buruzkoa.

1.2- Tratamenduaren helburua

Herritarrendako fakturazio eta kobrantzen kontabilitatea, udal zerbitzuak erabiltzeagatik.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bankuko datuak: Kontu-zenbakia
Bestelako datuak: 2022/07/22an GAOn argitaratutako Ordenantza Fiskaletan definitutako datuak, progresibitatea aplikatzeko.

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

1.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe

1.8.- Kontserbatzeko epea

6 urte (data eta karguaren agiriak)

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Zinegotzientzako ordainketak

2.1- Legitimazioa

Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena – 75 bis. Toki korporazioetako kideen eta toki entitateen zerbitzuko langileen ordainsari araubidea.

2.2- Tratamenduaren helburua

Zinegotzientzako ordainketen kudeaketa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Zinegotziak

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe

2.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

3.- Fidantzak itzultzea

3.1- Legitimazioa

Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bategina onartzen duena.
Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorra
Irailaren 26ko 41/2006 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra Administrazio Bidean Berrikusteari dagokionez garatzeko Erregelamendua onartzen duena.

3.2- Tratamenduaren helburua

Herritarrei fidantzak itzultzea.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

3.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bankuko datuak: Kontu-zenbakia

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe

3.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

4.- Derrigorrezko diru-bilketa

4.1- Legitimazioa

12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duena.
Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.

4.2- Tratamenduaren helburua

Borondatezko epea gainditu duten kobrantzen kudeaketa exekutiboa.

4.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

4.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

4.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bankuko datuak: Kontu-zenbakia
Datu ekonomikoak: Ondare-kaudimenarena
Bestelako datuak: Jabetzei buruzko datuak, kontuen datuak, bahiturak, lan egoerari buruzko datuak, gizarte segurantzaren datuak.

4.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

4.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe
Lagapena: GSDO, agintari judizialak
Lankidetza hitzarmena Ogasunarekin

4.8.- Kontserbatzeko epea

6 urte.

4.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Arrisku Ertainerako Tratamenduen Arriskuen Azterketa dokumentuan zehaztutakoekin.

5.- Errolda fiskalen kudeaketa

5.1- Legitimazioa

Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena
2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena.
12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duena.
Eusko Legebiltzarraren ekainaren 19ko 7/1997 Legea, diru-laguntzen eta laguntzen araubidea arautzen duena.
2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena.

5.2- Tratamenduaren helburua

Herritarrei kobratu beharreko zergen kudeaketa.

5.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak.

5.4.- Datuen jatorria

Zergen Zuzendaritza Nagusia, Katastroa, Diputazioa.

5.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Familia eta gizarte ezaugarrien datuak, datu ekonomikoak
Bestelako datuak: Jabetzaren datuak, errekarguak

5.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

5.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: Ogasuna, GAO
ET: Izfe

5.8.- Kontserbatzeko epea

6 urte, espedientea bukatzen denetik. 1. eta 6. amaitutako urteetako erroldak gordetzea.

5.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

6.- Eskriturak

6.1- Legitimazioa

2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena.

6.2- Tratamenduaren helburua

Eskritura publikoekin lotutako zergen kudeaketa.

6.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

6.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

6.5.- Datu-kategoriak

 Datuak: Izen-deiturak, NAN, helbidea
BestelakoIdentifikazio datuak: Idazketaren datuak

6.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

6.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

6.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

6.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Kontratazioa

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Udal Ondarea

1.1.- Legitimazioa

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.

1.2- Tratamenduaren helburua

Udal ondarea kudeatzea (garajeak, etxebizitzak, baratzeak, etab.)

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bankuko datuak: Kontu-zenbakia
Bestelako datuak: Ibilgailuaren datuak, familiaren egoerari buruzko datuak

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Ondare erantzukizuneko erreklamazioak

2.1- Legitimazioa

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa

2.2- Tratamenduaren helburua

Herritarrentzako kalte-ordainen ordainketaren kudeaketa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa, emaila
Bankuko datuak: Kontu-zenbakia
Datu sentikorrak: Medikuaren txostena
Bestelako datuak: Erreklamazioaren xehetasunak

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

ET: Aseguru-etxea

2.8.- Kontserbatzeko epea

5 urte

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Arrisku Ertainerako Tratamenduen Arriskuen Azterketa dokumentuan zehaztutakoekin.

3.- Herritarrentzako erreklamazioak

3.1- Legitimazioa

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa

3.2- Tratamenduaren helburua

Herritarrek hiri-altzarietan eragindako kalteak kobratzeko kudeaketa.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

3.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa
Bestelako datuak: Erreklamazioaren xehetasunak

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

3.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

4.- Azpikontratetako langileak

4.1- Legitimazioa

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NANa, ISSri buruzko informazioa.

4.2- Tratamenduaren helburua

Azpikontratatutako enpresetako langileen kudeaketa.

4.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Azpikontratatutako enpresetako langileak.

4.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

4.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NANa, ISSri buruzko informazioa.

4.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

4.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

4.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

4.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Hirigintza eta Ingurumena

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Hirigintzako espedienteak

1.1.- Legitimazioa

Ekainaren 30eko 2/2006 Legea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa
1/2010 Legegintzako Dekretua, abuztuaren 3koa, Hirigintza Legearen Testu Bategina onartzen duena.

1.2- Tratamenduaren helburua

Herritarrek eskatutako hirigintza lizentzien eta ez betetzearen ondoriozko zehapen espedienteen kudeaketa.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko herritarrak eta teknikariak.

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa
Bestelako datuak: Lizentziaren datuak, berrikuspena egiten duen teknikariaren datuak, egindako arau-haustearen datuak.

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Betiko gordetzen dira.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Hilerria

2.1- Legitimazioa

Azaroaren 19ko 161/2002 Dekretua, Hilotzen gaineko Osasun Poliziaren Erregelamendua onartzen duena.

2.2- Tratamenduaren helburua

Panteoi eta nitxoen kudeaketa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

2.4.- Datuen jatorria

Enpresa emakidaduna.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

ET: Enpresa emakidaduna

2.8.- Kontserbatzeko epea

Betiko gordetzen dira.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

3.- Hondakinak

3.1- Legitimazioa

Errenteriako etxeko eta merkataritzako hondakinen udal ordenantza
11/2012 Legea, abenduaren 19koa, ingurumenaren arloko presako neurriei buruzkoa.

3.2- Tratamenduaren helburua

Birziklatzeko edukiontziak erabiltzeko txartelen kudeaketa.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

3.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN, helbidea
Bestelako datuak: Onura fiskaletarako txartelaren erabilerari buruzko informazioa

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

3.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Udaltzaingoa

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Poliziaren esku-hartzeak

1.1.- Legitimazioa

Apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legea
15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoko Sistemaren Antolamenduari buruzkoa
2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena
2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa
6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.
4/1992 Legea, uztailaren 17koa, Euskal Herriko Poliziari buruzkoa.

1.2- Tratamenduaren helburua

Udaltzainen esku-hartzeari eta atestatuei buruzko txostenak kudeatzea udalerrian.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Esku-hartzeari buruzko informazioa

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

1.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: Ertzaintza, agintari judizialak, aseguru-enpresak
ET: Kudeaketa Pol

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Datuak Babesteko Inpaktuaren Ebaluazioa dokumentuan zehaztutakoekin.

2.- Zehapen espedienteak

2.1- Legitimazioa

7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriei buruzkoa 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena Martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoa, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoena Prozedura judizialetan garrantzia duten jardueren tramitazioan: Prozedura Kriminalaren Legea, Prozedura Zibilaren Legea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko Legea. Jurisdikzio sozialaren legea eta beste Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa.

2.2- Tratamenduaren helburua

Herritarrendako zehapen espedienteak kudeatzea: salaketak, isunak, etab.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

2.4.- Datuen jatorria

Beste sail batzuetakoak, espedienteen kudeatzailearen bidez.
Beste herritar batzuenak, salaketa pertsonalak edo kalteak direnean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Zehapenari buruzko informazioa

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe
Lagapena: Noizean behin, informazioa truka daiteke beste polizia-kidego batzuekin

2.8.- Kontserbatzeko epea

6 urte (trafikoko arau-hausteen kasuan).

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Arrisku Ertainerako Tratamenduen Arriskuen Azterketa dokumentuan zehaztutakoekin.

3.- TAO

3.1- Legitimazioa

Errenteriako Udalaren Trafikoari buruzko Udal Ordenantza.

3.2- Tratamenduaren helburua

TAO ordainketen kudeaketa.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

3.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren beraren edo bere ordezkariaren bidez, ZU!.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN, helbidea
Bestelako datuak: Ibilgailuaren datuak, ordainketaren datuak.

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe, OTA aplikazioa.

3.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

4.- Galdutako objektuak

4.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

4.2- Tratamenduaren helburua

Eremu publikoan galdutako gauzak eta aurkitutako ondasunak itzultzeko kudeaketa.

4.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

4.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

4.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Berreskuratu beharreko objektuarekin lotutako datuak

4.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

4.7.- Datu-komunikazioak

ET: Kudeaketa.

4.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

4.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

5.- Bizikleta-garajea

5.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

5.2- Tratamenduaren helburua

Garaje publikoan gordetzen diren bizikleten kudeaketa.

5.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak.

5.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

5.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Bizikletari buruzko informazioa

5.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

5.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

5.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

5.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

6.- Ibilgailuen biltegia

6.1- Legitimazioa

6.2- Tratamenduaren helburua

Eremu publikotik kendutako edo arau-hausteengatik konfiskatutako ibilgailuen kudeaketa

6.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

6.4.- Datuen jatorria

Udalerriko ibilgailuen erregistroa (TZN).

6.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Ibilgailuaren informazioa

6.6.- Nazioarteko transferentzia

6.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

6.8.- Kontserbatzeko epea

5 urte.

6.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

7.- Arriskugarri gerta daitezkeen zakurren lizentziak

7.1- Legitimazioa

101/2004 Dekretua, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzkoa.
Abenduaren 23ko 50/1999 Legea, arriskugarri gerta daitezkeen animaliak edukitzeari eta erregimen juridikoari buruzkoa.
287/2002 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, arriskugarri gerta daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duena.

7.2- Tratamenduaren helburua

Arriskugarri gerta daitezkeen zakurrak edukitzeko lizentzien kudeaketa.

7.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

7.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

7.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa
Bestelako datuak: Erregistratu beharreko txakurrarekin zerikusia duten datuak, zakurra edukitzeko gaitasun psikoteknikoari buruzko datuak (gai/ez gai)

7.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

7.7.- Datu-komunikazioak

ET: Kudeaketa.

7.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

7.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

8.- Arma-lizentziak

8.1- Legitimazioa

Urtarrilaren 29ko 137/1993 Errege Dekretua, Armen Erregelamendua onartzen duena
Abenduaren 27ko Int/2860/2012 Agindua, Airsoft eta Paintbal kirol-jardueretan erabil daitezkeen zenbait armei aplikatu beharreko araubidea zehazten duena.

8.2- Tratamenduaren helburua

Laugarren kategoriako armak eduki eta erabiltzeko lizentzien kudeaketa.

8.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak.

8.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

8.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Armaren datuak, arma gordetzeko gaitasun psikoteknikoari buruzko datuak (gai/ez gai)

8.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

8.7.- Datu-komunikazioak

ET: Kudeaketa

8.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

8.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

9.- Udaltzainen armak

9.1- Legitimazioa

Urtarrilaren 29ko 137/1993 Errege Dekretua, Armen Erregelamendua onartzen duena
4/1992 Legea, uztailaren 17koa, Euskal Herriko Poliziari buruzkoa.

9.2- Tratamenduaren helburua

Udaltzainei armak esleitzeko kudeaketa.

9.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaltzainak.

9.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

9.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Armaren datuak, poliziaren barruko karguaren datuak

9.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

9.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: Guardia Zibila

9.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

9.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

9.- Bideozaintza

9.1- Legitimazioa

6.1 e) artikulua.- Interes publikoko misio bat betetzea:
2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena

9.2- Tratamenduaren helburua

Bideozaintzako kameren bidez lortutako irudiak kudeatzea, segurtasun publikoa eta instalazioak bermatzeko.

9.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak, Udaleko langileak.

9.4.- Datuen jatorria

Udalaren bulegoetan eta bide publikoetan jarritako bideozaintzako eta trafikoko kameren bidez.

9.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Irudia, ahotsa.

9.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

9.7.- Datu-komunikazioak

Irudiak ikusi eta polizia-kidegoetara eta agintari judizialetara bidal daitezke.

9.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

9.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Kultura

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Lokalak erreserbatzea

1.1.- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

1.2- Tratamenduaren helburua

Kultur arloaren menpeko udal areto eta lokalen erreserbaren kudeaketa.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa
Bestelako datuak: Erreserbaren datuak, erreserbaren ordainketaren datuak

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe (EJren diru-laguntzarekin lotutako espedientea).

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Kultura-txartela

2.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

2.2- Tratamenduaren helburua

Kultur txartelen kudeaketa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak.

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

3.- On line sarreren salmenta

3.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

3.2- Tratamenduaren helburua

Internet bidez kultur ekitaldietarako sarrerak saltzeko kudeaketa.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

3.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, helbide elektronikoa.

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

ET: Vibbe (tiketing-enpresa).

3.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe (EJren diru-laguntzarekin lotutako espedientea).

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Agiritegia

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Espedienteak kontsultatzea

1.1.- Legitimazioa

7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.
232/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Zerbitzuen Araudia eta Dokumentu Ondarearen Arauak onartzen dituena.
19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa

1.2- Tratamenduaren helburua

Artxibatutako espedienteak eta horien kopia fisikoak kontsultatzeko eskaerak kudeatu eta kontrolatzea

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Espedientea kontsultatzeko beharraren justifikazioa

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Argitalpenak

2.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

2.2- Tratamenduaren helburua

Udalaren aldizkaria artxibatzen eta bidaltzen laguntzen duten pertsonen kudeaketa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, helbidea, helbide elektronikoa.

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Etengabeko kontserbazioa.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Kultur Aniztasuna

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Bizikidetza eta integrazioa

1.1.- Legitimazioa

4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzkoa.

1.2- Tratamenduaren helburua

Herritarren integrazio- eta bizikidetza-mailari buruzko informazioa kudeatzea.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak, adingabeak.

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren beraren edo haren ordezkariaren, Udaleko beste departamentu batzuen, eskolen.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, identifikazio zenbakia
Bestelako datuak: Ezaugarri pertsonal eta familiarren datuak

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Gizarte Zerbitzuak

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Herritarrentzako laguntza zerbitzua

1.1.- Legitimazioa

12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

1.2- Tratamenduaren helburua

Zerbitzuan sartzeko lehen hitzordua kudeatzea, emandako zerbitzuari buruzko informazioa biltzea.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren beraren edo bere ordezkariaren, udaleko beste administrazio edo sail batzuen, salaketen, udal-erroldaren kontsultaren, zerbitzuak egindako balorazioen,

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, identifikazio zenbakia, telefonoa
Bestelako datuak: Inguruabar sozial, pertsonal eta familiarrei buruzko datuak; zaurgarritasun egoerari buruzko datuak, oinarrizko informazio soziosanitarioa, arreta ematean sortutako informazioa.

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: Eusko Jaurlaritza, Aldundia, beste administrazio batzuk, betiere indarrean dagoen legediaren babespean; agintari judizialak.

1.8.- Kontserbatzeko epea

6 urte (laguntza espedienteetako datu pertsonaletarako) Espediente orokorreko datuak etengabe gorde beharrekoak dira.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Datuak Babesteko Inpaktuaren Ebaluazioa dokumentuan zehaztutakoekin.

2.- Haurrak

2.1- Legitimazioa

1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, adingabeen babes juridikoari buruzkoa
8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzen duena.

2.2- Tratamenduaren helburua

Adingabeei ematen zaizkien zerbitzuen kudeaketa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Adin txikiko herritarrak.

2.4.- Datuen jatorria

Udaleko beste administrazio edo departamentu batzuk, salaketak, ikastetxeak, gurasoak edo legezko tutoreak.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, identifikazio zenbakia,
Bestelako datuak: Gurasoen edo legezko tutoreen identifikazio datuak, inguruabar sozial, pertsonal eta familiarren datuak; arreta ematean sortutako informazioa.

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

Lagapena: Eusko Jaurlaritza, Aldundia, beste administrazio batzuk, betiere indarrean dagoen legediaren babespean; agintari judizialak.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Datuak Babesteko Inpaktuaren Ebaluazioa dokumentuan zehaztutakoekin.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Liburutegia

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Liburutegiko bazkideak

1.1.- Legitimazioa

11/2007 Legea, urriaren 26koa, Euskadiko Liburutegiei buruzkoa.

1.2- Tratamenduaren helburua

Liburutegiko erabiltzaileen kudeaketa, liburuen mailegua eta liburuak ezarritako epean itzultzen ez dituzten erabiltzaileei aplikatutako zehapenak.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NANa, txartelaren zenbakia, telefonoa, helbide elektronikoa.

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Eusko Jaurlaritza eta beste autonomia eta toki erakunde batzuk, bilbioteken aplikazio bateratuaren bidez.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Berdintasuna

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Jaien aurkako erasoen salaketei erantzutea

1.1.- Legitimazioa

1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzkoa.
29/2011 Dekretua, martxoaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean genero-indarkeriaren biktimentzako laguntza koordinatzeko mekanismoei buruzkoa.
Eusko Jaurlaritzaren I. Ekintza Plana genero-indarkeriaren aurka.

1.2- Tratamenduaren helburua

Jaien aurkako erasoen salaketei erantzuteko zerbitzuaren kudeaketa.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak
Bestelako datuak: Salaketari buruzko informazioa

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

ET: Zerbitzua emateko azpikontratatutako enpresa.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Arrisku Ertainerako Tratamenduen Arriskuen Azterketa dokumentuan zehaztutakoekin.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Prebentzio Zerbitzua

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Istripuak

1.1.- Legitimazioa

1987ko abenduaren 16ko Agindua, laneko istripuak jakinarazteko eredu berriak ezarri eta horiek bete eta tramitatzeko jarraibideak ematen dituena.
TAS/2926/2002 AGINDUA, azaroaren 19koa, laneko istripuak jakinarazteko eredu berriak ezarri eta horiek bide elektronikoz transmititzea ahalbidetzen duena
2003ko azaroaren 20ko Agindua, laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen parteak telematikoki aurkeztu eta tramitatzeko prozeduraren irizpide orokorrak ezartzen dituena.
31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa.

1.2- Tratamenduaren helburua

Laneko istripuen kudeaketa, bajarekin edo bajarik gabe, eta horiek ikertzea.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: Lanpostuari buruzko datuak
Datu sentikorrak: Istripuari buruzko informazioa, osasun datuak

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Hilero, bajarik gabeko istripuak Osalanera bidaltzen dira. Alta duten kasuak unean bertan bidaltzen dira.
Anbulatoriora joateko bolantea (Osakidetza)
Kasu puntualetan, eskaturik, txostenak Osalanera eta/edo lan-ikuskaritzara bidaltzen dira.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Datuak Babesteko Inpaktuaren Ebaluazioa dokumentuan zehaztutakoekin.

2.- Zerbitzu medikoa

2.1- Legitimazioa

9.2.b) artikulua.- DBEO, Lan Zuzenbidearen eta Gizarte Segurantza eta Babesaren arloko betebeharrak betetzea eta arduradunaren eskubideak erabiltzea
9.2.h) artikulua.- DBEO, prebentzio- edo lan-medikuntzako helburuak
Kontseiluaren 1992ko urriaren 19ko 92/85/EEE Zuzentaraua, haurdun dagoen, erditu den edo edoskitzaroan dagoen langilearen laneko segurtasuna eta osasuna hobetzeko neurriak aplikatzeari buruzkoa.
Azaroaren 8ko 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa eta hura garatzen duen araudia
35/2014 Legea, abenduaren 26koa, Gizarte Segurantzako Lan Istripu eta Lanbide Gaixotasunen Mutuen araubide juridikoari buruzko Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina aldatzen duena.
Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena
2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena

2.2- Tratamenduaren helburua

Udaleko langileentzako osasun laguntzen kudeaketa, bajak, osasun azterketak, txertaketa kanpainak, haurdunaldiko arriskuak, analisiak, azterketa ginekologikoak, etab.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN
Bestelako datuak: lanpostuari buruzko datuak
Datu sentikorrak: Asistentziarekin zerikusia duen informazioa

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

2.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Datuak Babesteko Inpaktuaren Ebaluazioa dokumentuan zehaztutakoekin.

3.- LAPri buruzko prestakuntza-ikastaroak

3.1- Legitimazioa

9.2.b) artikulua.- DBEO, Lan Zuzenbidearen eta Gizarte Segurantza eta Babesaren arloko betebeharrak betetzea eta arduradunaren eskubideak erabiltzea
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea eta hura garatzeko araudia

3.2- Tratamenduaren helburua

Laneko arriskuei aurrea hartzeko prestakuntza ikastaroen kudeaketa.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

3.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN, telefonoa, helbide elektronikoa
Bestelako datuak: Lanpostuari buruzko datuak

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

Ikastaroa kanpoko enpresa batena bada, bertaratze-ziurtagiriak sortzeko identifikazio datuak bidaliko zaizkio.

3.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

4.- Langilearen espedientea

4.1- Legitimazioa

9.2.b) artikulua.- DBEO, Lan Zuzenbidearen eta Gizarte Segurantza eta Babesaren arloko betebeharrak betetzea eta arduradunaren eskubideak erabiltzea
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea eta hura garatzeko araudia
12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzkoa.

4.2- Tratamenduaren helburua

Zerbitzu medikoak eta prebentziokoak sortutako informazio guztia kudeatzea, txostenak, proben emaitzak, arreta, etab.

4.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Udaleko langileak.

4.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren beraren bidez edo beste departamentu, kanpoko entitate edo administrazio batzuen bidez.

4.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN, telefonoa, helbide elektronikoa
Bestelako datuak: Lanpostuari buruzko datuak
Sentikorrak izan daitezkeen datuak: Zerbitzuarekin lotutako informazio guztia

4.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

4.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

4.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

4.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Datuak Babesteko Inpaktuaren Ebaluazioa dokumentuan zehaztutakoekin.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Hezkuntza eta Gazteria

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Udalekuak, gaztelekuak eta ludoteka

1.1.- Legitimazioa

Interesdunaren legezko tutorearen baimena.

1.2- Tratamenduaren helburua

Udalekuen, ludotekaren eta gaztelekuen kudeaketa.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

17 urte bitarteko adingabeak.

1.4.- Datuen jatorria

Parte-hartzaileen gurasoak edo legezko tutoreak.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, irudia, osasun txartela
Bestelako datuak: Gurasoen harremanetarako datuak
Datu sentikorrak: Alergiei, intolerantziei eta tratamendu medikoei buruzko datuak

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

ET: Aplikazioa ematen duen enpresa, udalekuetako begiraleak (kanpokoak); ludoteka eta gaztelekuak kudeatzen dituen enpresa
Errolda kontsultatzen da, udalekuetan parte hartzeko baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Arrisku Ertainerako Tratamenduen Arriskuen Azterketa dokumentuan zehaztutakoekin.

2.- Gazteentzako etxebizitza komunitarioak

2.1- Legitimazioa

Eusko Legebiltzarraren ekainaren 19ko 7/1997 Legea, diru-laguntzen eta laguntzen araubidea arautzen duena.
Gazteentzako etxebizitza komunitarioak arautzen dituen ordenantza
Boluntariotzari buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legea

2.2- Tratamenduaren helburua

Etxebizitza komunitarioen esleipena kudeatzea eta bertan egoteko baldintzak betetzen direla kontrolatzea.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

30 urte bitarteko gazteak.

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunarengandik zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa, emaila
Bestelako datuak: Egoera sozioekonomiko eta familiarrari buruzko informazioa

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

2.7.- Datu-komunikazioak

Etxebizitza eskuratzeko baldintzak betetzen dituen erroldan kontsulta egitea.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Kirolak

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Txapelketak

1.1.- Legitimazioa

Ekainaren 11ko 14/1998 Legea, Euskadiko Kirolari buruzkoa
Ekainaren 22ko 163/2010 Dekretua, kirol-klubei eta kirol-elkarteei buruzkoa

1.2- Tratamenduaren helburua

Udal txapelketen kudeaketa.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak.

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, NAN, taldearen harremanetarako datuak
Bestelako datuak: Taldearen informazioa

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

1.7.- Datu-komunikazioak

Ekipoen informazioa web orrian argitaratzen da.

1.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

2.- Kiroldegia

2.1- Legitimazioa

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena.

2.2- Tratamenduaren helburua

Kiroldegietako erabiltzaileen kudeaketa.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak.

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, telefonoa, helbide elektronikoa, irudia
Bestelako datuak: Izena ematen den kirolei eta ikastaroei buruzko informazioa

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten.

2.7.- Datu-komunikazioak

ET: Kiroldegien enpresa kudeatzailea.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratu gabe.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-jardueren erregistroa - Komunak

Hona hemen departamentu honek kudeatzen dituen erregistroen zerrendak eta ezaugarriak.

1.- Dirulaguntzak eta laguntzak

1.1.- Legitimazioa

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra
Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.
Eusko Legebiltzarraren ekainaren 19ko 7/1997 Legea, diru-laguntzen eta laguntzen araubidea arautzen duena.
Errenteriako Udalean dirulaguntzak ematea arautzen duen udal ordenantza

1.2- Tratamenduaren helburua

Herritarrentzako diru-laguntzen kudeaketa.

1.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

1.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

1.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa, emaila
Bankuko datuak: Kontu-zenbakia
Sentikorrak izan daitezkeen bestelako datuak: Eskatutako dirulaguntzaren datuak, gizarte-, ekonomia- eta/edo familia-egoerari buruzko datuak, talde ahulei buruzko informazioa

1.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

1.7.- Datu-komunikazioak

Beste entitate batzuei kontsulta egin dakieke, aurkeztutako dokumentazioaren egiazkotasuna eta dirulaguntza jasotzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

1.8.- Kontserbatzeko epea

KONKURRENTZIALAK: Espediente orokorraren betiko kontserbazioa (jarduketa oinarri orokorrak eta berariazkoak, arlo juridikoak eta fiskalizaziokoak egindako proiektu eta txosten orokorrak baloratzea). Ukatutako banakako espedienteak erabat kentzea, deialdia ebatzi eta urtebeteko epean, bulegoko artxiboan, eta deialdiaren ebazpena eman eta zortzi urtera emandako banakako espedienteak erabat kentzea. IZENDUNAK: Proiektuaren eta azken memoriaren etengabeko kontserbazioa. Deialdiaren ebazpenetik zortzi urtera justifikazioko agiriak erabat kentzea.

1.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Datuak Babesteko Inpaktuaren Ebaluazioa dokumentuan zehaztutakoekin.

2.- Udal jarduerak

2.1- Legitimazioa

2.2- Tratamenduaren helburua

Udalak eskaintzen dituen ikastaro, lantegi eta antzeko jardueretan izena ematea.

2.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak.

2.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

2.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa
Bestelako datuak: Eskainitako jarduerarekin lotutako datuak

2.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

2.7.- Datu-komunikazioak

Noizean behin, oinarrizko datuak truka daitezke jarduerak kudeatzen dituzten hirugarren enpresekin.

2.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratzeke.

2.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun Neurriak) eta Arrisku Ertainerako Tratamenduen Arriskuen Azterketa dokumentuan zehaztutakoekin

3.- Eskubideen arreta

3.1- Legitimazioa

Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 12. artikulua.

3.2- Tratamenduaren helburua

Interesdunen eskubideak erabiltzeko eskaeraren eta erantzunaren kudeaketa.

3.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak, Udaleko langileak.

3.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

3.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa, emaila.

3.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

3.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

3.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratzeke.

3.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

4.- Aholku Batzordeak

4.1- Legitimazioa

Errenteriako Udalaren Hirigintza Planeamenduko Aholku Batzordea arautzen duen udal erregelamendua.

4.2- Tratamenduaren helburua

Magdalenako jaietan omendutako pertsona edo entitateen kudeaketa.

4.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

4.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

4.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa, emaila.

4.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

4.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

4.8.- Kontserbatzeko epea

Betiko kontserbazioa.

4.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

5.- Harremanak

5.1- Legitimazioa

5.2- Tratamenduaren helburua

Hitzorduak eskatzeko, gonbidapenak bidaltzeko, komunikazio pertsonalizatuak egiteko eta abarretarako udalarekin elkarreraginean aritzen diren herritarren informazioa kudeatzea.

5.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

5.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

5.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: izen-deiturak, NAN, helbidea, telefonoa, emaila.

5.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

5.7.- Datu-komunikazioak

Ez dagokio.

5.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratzeke.

5.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

6.- Komunikazioak, informazioa eta albisteak

6.1- Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

6.2- Tratamenduaren helburua

Udalaren informazioa eta albisteak jasotzeko harpidetzak eta udal jarduerak kudeatzea.

6.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

6.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

6.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, helbidea, helbide elektronikoa.

6.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

6.7.- Datu-komunikazioak

ET: Udalaren webgunea garatzeko enpresa, WordPress, posta.

6.8.- Kontserbatzeko epea

Betiko kontserbazioa.

6.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.

7.- Web-harremanetarako formularioa

7.1- Legitimazioa

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.
2/2016 Legea, Euskadiko toki-erakundeei buruzkoa

7.2- Tratamenduaren helburua

Udalaren egoitza elektronikoaren bidez jasotzen dira mezuak.

7.3.-Kolektiboa – Interesdunak

Herritarrak

7.4.- Datuen jatorria

Interesdunaren edo haren ordezkariaren bidez zuzenean.

7.5.- Datu-kategoriak

Identifikazio datuak: Izen-deiturak, helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa
Eskabideari buruzko datuak

7.6.- Nazioarteko transferentzia

Ez da aurreikusten

7.7.- Datu-komunikazioak

ET: Izfe, Udalaren webgunea garatzeko enpresa, WordPress

7.8.- Kontserbatzeko epea

Baloratzeke.

7.9.- Segurtasun neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun neurriak) aurreikusitakoak dira.