Batzarkideak alkateak izendatzen eta bereizten ditu, eta haien egiteko nagusiak dira Alkateari laguntzea bere eskuduntzak erabiltzen zein Alkateak edo Udalbatzarrak beste organo batek eskuordetzen dizkion eskuduntzak edo legeak ematen dizkionak.

Batzordekideak

Izendapena eta aldizkotasuna

Alkatetzaren 2019eko urriaren 9ko Erabakiaren bidez, ondorengo Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua.

Elkarrekin Errenteria Udal taldea: Elkarrekin Errenteria Udal taldea Tokiko Gobernu Batzordeko ordezkaria aldatzea

Eskuduntzak

  • Alkateari laguntzea bere eskuduntzak erabiltzen.
  • Alkateak  edo Udalbatzarrak beste organo batek eskuordetzen dizkion eskuduntzak edo legeak ematen dizkionak.