Konfiantzazkotzat eta lege aholkularitza berezitzat jotzen diren egitekoak betetzen dituzten behin-behineko langileak dira, hurrenez hurren, konfiantzazko langileak eta langile bereziak, eta horretarako berariaz ezarritako partidetatik ordaintzen zaie.
Izendatzea zein bereiztea alkatearen eskuduntza zuzena da eta, edozein kasutan, izendapena bertan bera gelditzen da laguntzen duen agintariaren agintaldia bukatzen denean.

Aldi baterako pertsonala (konfiantzakoa eta aholkularitza berezikoa) Udalean eta udal erakundeetan

Zerrenda honetako datuek zein datari egiten dioten erreferentzia: 2023/06/17

Izena Lanpostua
Reyes Imaz Ledesma Alkatearen Idazkaria