Hasiera data

Bukaera data

Iragarkia

Agindu emailea

Dokumentuak

2021/04/14 2021/04/28 JAKINARAZPENEN OSAGARRIA IDAZKARITZA
2021/04/13 2021/05/13 Udal Ordenantzak, izaera ez-tributarioko ondare-prestazio publikoari buruzkoa Ogasuna-Garapen Ekonomikoa-Kontuhartzailetza.
2021/04/12 2021/05/12 IRAGARKIA Idazkaritza
2021/04/12 2021/05/07 Miguel Alduntzin 7 borondatezko birpartzelazioa Errenteriako Udala
2021/03/31 2021/04/16 Jakinarazpeneen Osagarria-ENCSARP- Idazkaritza