Egonkortzeko hautapen prozesuak: deialdiak eta dagozkien oinarri orokorrak eta berariazkoak.