3.13 TASA: UDAL GARRAIO ZERBITZUA ESKAINTZEA.

3.13 TASA: SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL.