3.15 TASA: UDAL APARKALEKUEN ZERBITZUA.

3.15 TASA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

 
 

1 - 1. Artikulua.

1 - Artículo 1.

Prezio hori gehienezkoa da eta zerbitzuaren esleipendunek beherantz jaitsi dezakete biribilduz.

El referido precio tendrá carácter de máximo y podrá ser redondeado por los concesionarios que presten dicho servicio a la baja.

Tarifak taula honen araberakoak izango dira:

Las tarifas serán con arreglo a la siguiente tabla:  
Gehienezko prezioa: minutuko 0,032 €.
Precio máximo por minuto 0,032 €.
 

-

-

Minutuak/Minutos
Prezioa/Precio
Biribiltzea/Redondeo
1
0,032 €
0,05 €
2
0,065 €
0,05 €
3
0,097 €
0,10 €
4
0,130 €
0,15 €
5
0,162 €
0,15 €
6
0,195 €
0,20 €
7
0,227 €
0,25 €
8
0,260 €
0,25 €
9
0,292 €
0,30 €
10
0,325 €
0,30 €
11
0,357 €
0,35 €
12
0,390 €
0,40 €
13
0,422 €
0,40 €
14
0,455 €
0,45 €
15
0,487 €
0,50 €
16
0,520 €
0,50 €
17
0,552 €
0,55 €
18
0,585 €
0,60 €
19
0,617 €
0,60 €
20
0,650 €
0,65 €
21
0,682 €
0,70 €
22
0,714 €
0,70 €
23
0,747 €
0,75 €
24
0,779 €
0,80 €
25
0,812 €
0,80 €
26
0,844 €
0,85 €
27
0,877 €
0,90 €
28
0,909 €
0,90 €
29
0,942 €
0,95 €
30
0,974 €
0,95 €
31
1,007 €
1,00 €
32
1,039 €
1,05 €
33
1,072 €
1,05 €
34
1,104 €
1,10 €
35
1,137 €
1,15 €
36
1,169 €
1,15 €
37
1,202 €
1,20 €
38
1,234 €
1,25 €
39
1,267 €
1,25 €
40
1,299 €
1,30 €
41
1,332 €
1,35 €
42
1,364 €
1,35 €
43
1,397 €
1,40 €
44
1,429 €
1,45 €
45
1,461 €
1,45 €
46
1,494 €
1,50 €
47
1,526 €
1,55 €
48
1,559 €
1,55 €
49
1,591 €
1,60 €
50
1,624 €
1,60 €
51
1,656 €
1,65 €
52
1,689 €
1,70 €
53
1,721 €
1,70 €
54
1,754 €
1,75 €
55
1,786 €
1,80 €
56
1,819 €
1,80 €
57
1,851 €
1,85 €
58
1,884 €
1,90 €
59
1,916 €
1,90 €
60
1,949 €
2,00 €

Denbora gehiago izanez gero, berdin kalkulatuko litzateke.

De la misma manera se calcularía para periodos de tiempo superiores.

2 - 2. Artikulua.

2 - Artículo 2.

Ondorengo bonoak ezartzen dira:

Se fijan los siguientes bonos:

 

1 - Ibilgailuak oro har:

1 - Vehículos en general:

Goizerako hileko bonoa: (8:00 - 15:00 horas), hileko
90,83
Bono mensual de mañana (8:00 a 15:00 horas), al mes
Arratsalderako hileko bonoa (16:00 - 20:00 horas), hileko
67,33
Bono mensual de tarde (16:00 a 20:00 horas), al mes
24 ordurako hileko bonoa, hileko
123,96
Bono mensual 24 horas, al mes
Gauerako hileko bonoa (20:00 - 9:00 horas), hileko
58,45
Bono mensual nocturno (20:00 a 9:00 horas), al mes

2 - Motoak:

2 - Motos:

24 orduko hileko bonoa, hileko
38,46
Bono mensual 24 horas, al mes

3 - Elkarteak:

3 - Asociaciones:

Herriaren onurakoak eta dirua irabaztea asmorik ez duten Elkarteen Erregistroan inskribatutako Elkarteentzako, beraien xedea Errenterian merkataritzaren sustapena eta bultzaka bada.

Para las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones sin Animo de lucro de interés municipal cuyo objeto sea la promoción e impulso del comercio en Errenteria.

100 orduko ticket lotea (bakoitzat ordu 1ekoa)
104,76
Lote de 100 tickets de 1 hora c/u
200 orduko ticket lotea (bakoitzat ordu 1ekoa)
199,04
Lote de 200 tickets de 1 hora c/u
300 orduko ticket lotea (bakoitza ordu 1ekoa)
293,34
Lote de 300 tickets de 1 hora c/u