Sociedades municipales

Errenteriako Udalak bere helburuak betetzeko dituen tresnetako bat dira udal batzuak; hain zuzen ere, bakarka edo beste erakundeekin batera sorturiko enpresak dira. Gaur egun udala batzu bakarreko bazkide da, Oarsoaldea Garapen Agentzia izeneko erakundeko kidea.
Las sociedades municipales son uno más de los instrumentos de los que dispone el Ayuntamiento de Errenteria para la consecución de sus objetivos, y consisten en empresas constituidas por una o más instituciones.
A día de hoy, el Ayuntamiento es miembro de una única sociedad Oarsoaldea Garapen Agentzia. Oarsoaldea es la Agencia de Desarrollo Comarcal de los Ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia. Creada en 1993 para promover el desarrollo sosteniblede la comarca, es una sociedad de capital público y sin ánimo de lucro.
Los órganos de gestión de la sociedad los constituyen representantes políticos de los ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia.

Oarsoaldea