Uraren hornidura eta estolderia zerbitzuagatik tasa ordaintzeko epea, zabalik

Ogasun saileko ordezkariak hartutako erabakiaren bidez 2023ko 4. hiruhilekoari dagokion Uraren Hornidura eta Estolderia Zerbitzuagatik Tasaren padroia onetsi eta gero, jendaurreko informaziora jartzen da. Era berean, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa Erregelamendua onesten duen abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren 18. artikuluan galdatzen den borondatezko zerga bilketaren epea eta modua adierazten dira. Hori guztia ondoko arau hauen arabera.

a) Agertzen den tokia: Errenteriako Udalaren ZU! Arreta zerbitzuan.

b) Aztertzeko epea: Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera hilabete.

c) Erreklamazioak aurkezteko epea: Hilabetekoa, b) puntuan adierazi bezala.

d) Erreklamazioak tarte jartzen deneko organoa: Ogasun Saileko Delegatua.

e) Erreklamazioak aurkezteko tokia: Errenteriako Udalaren ZU! Arreta zerbitzua.

f) Adierazi epean zehar ez bada inolako erreklamaziorik egiten, behin betirako onartutzat joko da.

g) Zerga bilketa epea: 2024ko martxoaren 27tik maiatzaren 14a arte, biak barne.

Lurralde Historikoko Zergabilketa Erregelamenduaren arabera, adierazitako epe hori bukatu ondoren premiamendu bidezko derrigorrezko jardunbideari ekingo zaio besterik gabe eta ordaindu ez diren kuotak epe exekutiboari dagozkion errekarguekin kobratuko dira, baita atzerapen korrituak eta, dagozkion kasuetan, sortzen diren ekintzen gastuak ere.

h) Sarrera modua: Helbideratutako ordainagiriak borondatezko epearen azken egunean, hau da, maiatzaren 14an kargatuko dira baimendutako Entitate eta kontuan.

Erreziboa helbideratuta ez daukaten zergadunek, beren ordainketak Udal honen ZU! Arreta zerbitzuan egin ditzakete, edo edozein entitate laguntzailetan goian aipatutako epea amaitu bitartean.