Biztanleria

 • biztanle
 • urtea:

Biztanle-dentsitatea

 • Bizt/km2
 • urtea:

Azalera

 • Ha
 • urtea:

65 urte eta gehiagoko biztanleria %

 • %
 • urtea:

Atzerrian jaiotako biztanleria

 • %
 • urtea:

Goi-mailako ikasketadunak

 • Biztanleak
 • urtea:

Euskaldunak

 • %
 • urtea:

Langabezia tasa

 • %
 • urtea:

18 urtez gorakoen errenta pertsonala

 • urtea:

Zoru urbanizaezina

 • %
 • urtea:

Familia-etxebizitzak azalera erabilgarria

 • m2
 • urtea:

BPG biztanleko

 • urtea:

Enplegua establezimenduetan

 • Biztanleak
 • urtea:

Jarduera ekonomikoa Industria

 • %BEG
 • urtea:

Jarduera ekonomikoa Zerbitzuak

 • %BEG
 • urtea:

Jarduera ekonomikoa Eraikuntza

 • %BEG
 • urtea:

Jarduera ekonomikoa Lehen sektorea

 • %BEG
 • urtea: