Zerga-egutegia

Zerga egutegiak zergen nahiz tasen ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa ematen du.

2020 urteko zerga-egutegia

Zerga Ordaintzeko epea
Bide publikoan aparkalekua (TAO) Urteko lehenengo hiruhilabetean
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga 2020-02-17tik 2020-04-07a arte
Ondasun Higiezinen gaineko zerga 2020-05-15etik 2020-07-01a arte
Hondakinen Bilketa eta Ezabaketa Zerbitzuaren tasa 2020-08-17tik 2020-10-08a arte
Toki publikoko Lurzoruaren Probetxamenduaren tasa 2020-08-17tik 2020-10-08a arte
Ibilgailuaren Sarreraren gaineko zerga 2020-08-17tik 2020-10-08a arte
Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga 2020-10-01etik 2020-11-11 arte
Ur-Hornidura eta Estolderi Zerbitzuaren tasa Hiru hilerokoa

 


Fitxategiak