Zerga-egutegia

Zerga egutegiak zergen nahiz tasen ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa ematen du.

ZERGA EGUTEGIA, 2021 urtea

Bide publikoan aparkalekua (TAO)

Urteko lehenengo hiruhilabetean

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga

2021-02-15etik 2021-12-31 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

Apirilak 6Abuztuak 6

Ondasun Higiezinen gaineko zerga

2021-0515etik 2021-1231 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

Uztailak 1Urriak 1

Hondakinen Bilketa eta Ezabaketa Zerbitzuaren tasa

Toki publikoko lurzoruaren probetxamenduaren tasa

Ibilgailuaren Sarreraren gaineko tasa

2021-08-16tik 2021-12-31 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

Urriak 6

Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga

2021-10-01etik 2021-12-31 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

Azaroak 10

Ur-Hornidura eta Estolderi Zerbitzuaren tasa

2020/03: 2020-12-28tik 2021-12-31 arte

2020/04: 2021-03-29tik 2021-12-28 arte

2021/01: 2021-06-28tik 2021-12-29 arte

2021/02: 2021-09-27tik 2021-12-30 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

2020/03: Otsailak 15 – Maiatzak 28 – Irailak 3

2020/04: Maiatzak 17 – Abuztuak 27

2021/01: Abuztuak 16

2021/02: Azaroak 15

*Helbideratutako ordainagiriak kontu korronteen aurka igorriko dira dagokion tributurako ezarritako lehen egunean, eta ondoz ondo igorriko dira adierazitako hurrengo egunetan. Zordunketa-dataren azken eguna: 2021/12/31 (borondatezko ordainketa-epearen azken eguna)

Fitxategiak