Udal erakunde autonomoak

Berezko nortasun juridikoa, ondare independientea eta aurrekontu bereiztua dituzte udalaren erakunde autonomoek.

Estatutuak dira erakunde autonomoak zuzentzeko araua, eta horietan zehazten dira helburuak, gobernu organoak eta haien eskumenak, eta Udalak erreserbatzen dituen babestu eta esku hartzeko ahalmenak.

Errenteriko Udalak erakunde autonomo bakarra du gaur egun. Zuzendaritza batzordeko kideak ondorengo alkatetza dekretuaren bidez izendatu ziren.

2015eko urriaren 24ko Udalbatzak, akordio bidez, Udal Kirol Patronatua desegitea onartu du, eta 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina.

2018ko urriaren 30eko Udalbatzak, akordio bidez, Errenteriako Jesusen Bihotza Adinekoen Egoitzako Patronatua desegitea onartu du. Erakunde autonomoaren desegitearen data hitzarmena sintzen den egunaren hurrengo hilabeteko lehen eguna izango da.

Errenteria Musikal Musika Patronatua