Hirigintza

 • Etxebizitza hutsak mobilizatzeko, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren, Alokabide SAren eta Errenteriako Udalaren arteko XLVII Lankidetza Hitzarmena.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Errenteriako Udalaren arteko LIV/54 Lankidetza Hitzarmena, Madalen kaleko 27. zenbakiko eraikina (udal liburutegi zaharra) gaitu eta egokitzeko, etorkizunean eraikin horretan bertan toki bat lagatzeko, Badalab Hizkuntza Berrikuntzako Patzuergoak erabil dezan.

 • Lankidetza hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren, eta Errenteriako Udalaren artekoa, Errenteriako udalerriko 32. Sektorean (Esnabide) babes sozialeko etxebizitzak sustatzeko

 

Ingurumena

 • Lankidetza hitzarmena Kutxagestion Zerbitzuak SLrekin baratze-parke sarea eta baratzeen parkea bultzatzeko eta garatzeko.
 • Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren arteko lankidetza-hitzarmena, Arditurriko Bide Berdearen Korridore Ekoturistikoari buruzkoa.
 • Astigarraga eta Errenteriako udalen arteko lankidetza hitzarmena hondakinen ekarpen-gune bat partekatzeari buruzkoa.
 • Oiartzun eta Errenteriako Udalen arteko hondakinen bilketa arloan kudeaketa-mandatua formalizatzeko lankidetza-hitzarmena.
 • Ihobe, S.A. Udalsarea 21en Idazkaritza teknikoaren eta Errenteriako Udalaren arteko hitzarmena, E-Mugi aplikazio informatikoaren lagapen, erabilera eta ustiaketa partekaturari buruzkoa.
 • Lezo eta Errenteriako udalen arteko lankidetza hitzarmena hondakinen edukiontzi gune bat partekatzeari buruzkoa.

Informazioaren Gizartea

 • Udalak ondorengo lankidetza hitzarmenarekiko atxikipena onartu du 2021eko apirilak 20an ospatutako Tokiko Gobernu Batzarran:

Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideak elkarri emateko dena.

 • Errenteriako Udalak, 2021ko urriak 25ko datan, Udal Tokiko Batzarraren 2.785 zenbakidun dekretu bidez, IZFE SA – Informatika zerbitzuen foru elkartearen eta Errenteriako Udalaren arteko hitzarmen bat onartu zuen.

Lankidetza-hitzarmen honek IZFE SA sozietateak Errenteriako Udalari egingo dizkion informatika zerbitzuak zehaztea du helburu. Halaber, zerbitzuok egiteko era eta baldintzak zehaztuko dira.

Hiri Mantenimendua

 • Lankidetza hitzarmena: AƱarbeko Uren Mankomunitatearen eta Errenteriako eta Astigarragako Udalen artean, Udalerrietako landaguneak urez hornitzeko zerbitzua emateko.

Kultura

 • Errenteriako udalaren eta Musika bulegoaren arteko lankidetza hitzarmena

Hitzarmen honen objektua eta helburuak ondorengoak dira: Errenteriako Udalaren eta EHMBE Euskal Herriko Musika Bulego Elkarteak musikaren eremuan dituzten egitasmoen eta programen lankidetza testuingurua eta jarduera koordinatua adostea.

 • Errenteriako Udalaren eta Euskadiko Ferialari Autonomoen Elkargoaren arteko lankidetza hitzarmena, Fanderia feria-eremua izeneko orubean, 2023ko Madalena herriko jaietan barrakak instalatu eta herri jabaria hartzeko baldintzak adostu eta arautzeko.

Udaltzaingoa

Lankidetza hitzarmena: Ertzaintza eta Errenteriako Udaltzaingoa elkarlanean aritzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Segurtasun sailaren bitartez, eta Euskadiko udalen arteko lankidetza-hitzarmena

Herribus SA autobusak geolokalizatuz ustiapenari laguntzeko mSAE aplikazioaren erabilera doan lagatzeko Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmenaren onespena.

Giza Baliabideak

Eskualdeko lau udalerrien arteko lankidetza hitzarmena Lanbideko enplegu planetarako dirulaguntzak kudeatzeko 2022