Hirigintza

 • Etxebizitza hutsak mobilizatzeko, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren, Alokabide SAren eta Errenteriako Udalaren arteko XLVII Lankidetza Hitzarmena.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Errenteriako Udalaren arteko LIV/54 Lankidetza Hitzarmena, Madalen kaleko 27. zenbakiko eraikina (udal liburutegi zaharra) gaitu eta egokitzeko, etorkizunean eraikin horretan bertan toki bat lagatzeko, Badalab Hizkuntza Berrikuntzako Patzuergoak erabil dezan.

 • Lankidetza hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren, eta Errenteriako Udalaren artekoa, Errenteriako udalerriko 32. Sektorean (Esnabide) babes sozialeko etxebizitzak sustatzeko

 

Ingurumena

 • Lankidetza hitzarmena Kutxagestion Zerbitzuak SLrekin baratze-parke sarea eta baratzeen parkea bultzatzeko eta garatzeko.
 • Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren arteko lankidetza-hitzarmena, Arditurriko Bide Berdearen Korridore Ekoturistikoari buruzkoa.
 • Astigarraga eta Errenteriako udalen arteko lankidetza hitzarmena hondakinen ekarpen-gune bat partekatzeari buruzkoa.
 • Oiartzun eta Errenteriako Udalen arteko hondakinen bilketa arloan kudeaketa-mandatua formalizatzeko lankidetza-hitzarmena.
 • Ihobe, S.A. Udalsarea 21en Idazkaritza teknikoaren eta Errenteriako Udalaren arteko hitzarmena, E-Mugi aplikazio informatikoaren lagapen, erabilera eta ustiaketa partekaturari buruzkoa.
 • Lezo eta Errenteriako udalen arteko lankidetza hitzarmena hondakinen edukiontzi gune bat partekatzeari buruzkoa.

Informazioaren Gizartea

 • Udalak ondorengo lankidetza hitzarmenarekiko atxikipena onartu du 2021eko apirilak 20an ospatutako Tokiko Gobernu Batzarran:

Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideak elkarri emateko dena.

 • Errenteriako Udalak, 2021ko urriak 25ko datan, Udal Tokiko Batzarraren 2.785 zenbakidun dekretu bidez, IZFE SA – Informatika zerbitzuen foru elkartearen eta Errenteriako Udalaren arteko hitzarmen bat onartu zuen.

Lankidetza-hitzarmen honek IZFE SA sozietateak Errenteriako Udalari egingo dizkion informatika zerbitzuak zehaztea du helburu. Halaber, zerbitzuok egiteko era eta baldintzak zehaztuko dira.

Hiri Mantenimendua

 • Lankidetza hitzarmena: AƱarbeko Uren Mankomunitatearen eta Errenteriako eta Astigarragako Udalen artean, Udalerrietako landaguneak urez hornitzeko zerbitzua emateko.

Kultura

 • Errenteriako udalaren eta Musika bulegoaren arteko lankidetza hitzarmena

Hitzarmen honen objektua eta helburuak ondorengoak dira: Errenteriako Udalaren eta EHMBE Euskal Herriko Musika Bulego Elkarteak musikaren eremuan dituzten egitasmoen eta programen lankidetza testuingurua eta jarduera koordinatua adostea.

 • Errenteriako Udalaren eta Euskadiko Ferialari Autonomoen Elkargoaren arteko lankidetza hitzarmena, Fanderia feria-eremua izeneko orubean, 2023ko Madalena herriko jaietan barrakak instalatu eta herri jabaria hartzeko baldintzak adostu eta arautzeko.

Udaltzaingoa

Lankidetza hitzarmena: Ertzaintza eta Errenteriako Udaltzaingoa elkarlanean aritzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Segurtasun sailaren bitartez, eta Euskadiko udalen arteko lankidetza-hitzarmena

Herribus SA autobusak geolokalizatuz ustiapenari laguntzeko mSAE aplikazioaren erabilera doan lagatzeko Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmenaren onespena.

Giza Baliabideak

Eskualdeko lau udalerrien arteko lankidetza hitzarmena Lanbideko enplegu planetarako dirulaguntzak kudeatzeko 2022

Gizarte Zerbitzuak

Eranskina, Etxez Etxeko Laguntza zerbitzua finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Errenteriako Udalaren arteko hitzarmena luzatzekoa.