Batzorde Informatzaileak

Batzorde Informatzaileak, zinegotziek bakarrik osatzen dituztenak, erabakitzeko eskuduntzarik ez duten organoak dira, eta egiteko hauek dituzte: Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren iritzipean jarri behar diren gaietan aztertu, txostena egin edo kontsultatzea, batzordeak Udalbatzarrak eskuordetutako eskumenekin diharduenean. Halaber, Udalbatzarrak eskuordetuta Alkatetzaren erabakira jartzen diren espedienteak informatzen dituzte.

Batzordeak sortzeari buruzko erabakia 2023ko ekainaren 26an egindako Udalbatzarrak hartu zuen.

Batzordeen osaerak 2023ko uztailaren 03ko Alkatetzako dekretuak jaso zituen eta jarraian 2023ko urriaren 04ko dekretuak  hainbat aldaketa ezarri zituen.

Errenteriako udalean informazio batzorde iraunkor hauek daude:

Horrez gain, beste  bi  batzorde ez iraunkor daude: