Udalaren jarduna eta egitekoak antolatzeko, administrazioaren egitura sailetan eta departamentuetan zatitzen da. Funtzioen edo gai-alorraren arabera zehazten dira unitate hauek eta bere baitan kokatzen dira gai horren arduradun tekniko eta langileak.

Legeek eta udalbatzarraren erabakiek zehazten dute sail eta departamentuen eskuduntzen banaketa; hau da, atal bakoitzak arautuak ditu bere lan esparrua zein egitekoak.

Sail edo departamentu bakoitzaren arduradun politiko nagusia alkatea da, baina eskuordetzeen bidez zinegotzi ordezkariek betetzen dezakete eginkizun hori.

Lotura honetan ikus daitezke organigrama eta Errenteriako Udala osatzen duten departamentuen eskumenak