Udalaren jarduna eta egitekoak antolatzeko, administrazioaren egitura sailetan eta azpisailetan zatitzen da. Funtzioen edo gai-alorraren arabera zehazten dira unitate hauek eta bere baitan kokatzen dira gai horren arduradun tekniko eta langileak.
Legeek eta udalbatzarraren erabakiek zehazten dute sail eta azpisailen eskuduntzen banaketa; hau da, atal bakoitzak arautuak ditu bere lan esparrua zein egitekoak.
Sail edo azpisail bakoitzaren arduradun politiko nagusia alkatea da, baina eskuordetzeen bidez zinegotzi ordezkariek betetzen dezakete eginkizun hori.
Hurrengo loturetan ikus daitezke Errenteriako Udala osatzen duten sail eta azpisailen organigrama eta antolaketa.

Organigrama

Udal sail eta azpisailen eskumenak 

Errenteriako Udaleko lanpostuen zerrenda eta langileen plantila