Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina

05 AREA: BASANOAGA / SORGINTXULO, 07 AREA: ALABERGA, 14 AREA: ERDIGUNEA, 21 AREA: LARTZABAL, 22 AREA: AGUSTINAK, 28: AREA: EGIBURU ETA 39 SEKTOREA: LARTZABAL / ARRAGUAri BURUZKOA

(Diputatuen Kontseiluak 2007ko martxoaren 13an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)

14/12 EU: Miguel Alduntzin, 1, 2, 3, 6 zk.; 14/15: R. Maria Azkue, 16 zk. ESKU-HARTZE UNITATEEI eta 22 AREA: AGUSTINAK AREARI BURUZKOA.

(Osoko Bilkurak 2007ko maiatzaren 18an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)

57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA – ERRENTERIA

(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)

HURRENGO EKIPAMENDU KOMUNITARIORAKO LURZATIARI DAGOKIONA: “JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA”

A26 AREA: GERONTOLOGIKOA ETA ZZUP /5 ZATI BABESTUARI DAGOKIONA ETA BOKAZIOA DEFINITU GABE DENA.

 MAPA INTERAKTIBOA