Hasiera data

Bukaera data

Iragarkia

Agindu emailea

Dokumentuak

2020/10/30 2020/12/11 2021eko Ordenantza fiskaleren hasierako onarpena Ogasuna-Garapen Ekonomikoa-Kontuhartzailetza.