Hasiera data

Bukaera data

Iragarkia

Agindu emailea

Dokumentuak

2021/09/27 2021/10/27 2021eko 2. HIRUHILEKOari dagokion Uraren Hornidura eta Estolderia Zerbitzuagatik Tasaren padroia Udal Zergabilketa