Hurrengo ekipamendu komunitariorako lurzatiari dagokiona: “jesusen bihotza adinduen egoitza”

(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)

B.2 DOKUMENTUA. ANTOLAMENDU PLANOAK
O.03. 20 Area: Gabierrota – Antolamendu Xehatua mapa pdf